บริการอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์/ดูแลเฟสบุคแฟนเพจ

ค่าบริการในการอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์

FACEBOOK FANPAGE
จำนวนโพส 5 โพส
ทำแบนเนอร์/ภาพAd ตามจำนวนโพส

WEBSITE UPDATE
อัพเดทเว็บได้จำนวน 1 ครั้ง
เนื้อหาจำนวน 5 หน้า A4
ขนาดตัวอักษร 14px
รูปภาพ 10 รูป
(รวมตกแต่งให้เข้ากับดีไซน์กราฟฟิคเดิม
ไม่รวมการ Die cut, Retouch)

FACEBOOK FANPAGE
จำนวนโพส 16 โพส
ทำแบนเนอร์/ภาพAd ตามจำนวนโพส

WEBSITE UPDATE
อัพเดทเว็บได้จำนวน 1 ครั้ง
เนื้อหาจำนวน 5 หน้า A4
ขนาดตัวอักษร 14px
รูปภาพ 10 รูป
(รวมตกแต่งให้เข้ากับดีไซน์กราฟฟิคเดิม
ไม่รวมการ Die cut, Retouch)

ขั้นตอนการใช้บริการ/ดำเนินการ
1. ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลให้ทีมงานทางอีเมลฝ่ายขายที่ประสานงาน
2. ลูกค้าชำระค่าบริการตาม Package ที่เลือกใช้งานและส่งหลักฐานการชำระค่าบริการให้กับทีมงาน
3. ทางทีมงานดำเนินการอัพเดทข้อมูลในระยะเวลา 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์–อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์)
4. ทีมงานส่ง URL เว็บไซด์ให้ลูกค้าได้ตรวจเช็คข้อมูลทางอีเมลตามวันและเวลานัด
5. ทีมงานส่งอีเมลสรุปจำนวนครั้งการอัพเดทตาม Package ที่ท่านเลือกใช้บริการ
6. ลูกค้าอีเมลคอนเฟิร์มรับงาน ถือเป็นการดำเนินการเรียบร้อยในแต่ละครั้ง

บริการถ่ายภาพ | ถ่ายวิดีโอ | เขียนรีวิว

บริการถ่ายภาพนิ่ งานวีดีทัศน์ และเขียนรีวิวคอนเทนท์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ได้แก่ รูปผลิตภัณฑ์, งานแสดงสินค้า, Ad โฆษณา ที่ใช้สำหรับเป็นข้อมูลลงในเว็บไซต์