Happy workplace and basic communication

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เชส สตูดิโอ เป็นบริษัทที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ คือการพัฒนาพนักงานให้ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ

“ทีมเวิร์ค” เป็นหัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่งสำหรับการทำงานในองค์กร เชส สตูดิโอ

ภาพบรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน พนักงานสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ได้จริง

Facebook Comments

Leave a Comment