3 ทักษะที่คนอยากทำ Digital Marketing ต้องมีไว้

3 ทักษะที่คนอยากทำ Digital Marketing ต้องมีไว้

สำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่อยากทำ Digital Marketing ให้ปัง! อาจจะต้องพัฒนาและเรียนรู้ไปจนกว่าจะเข้าฝักซึ่งมีหลายเรื่องมากๆ ที่จะต้องค้นคว้าเก็บรายละเอียดไปเรื่อยแต่ก็คงต้องใช้เวลามากโขพอสมควร Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอนำแนวทางมาฝากสำหรับผู้ที่สนใจว่าต้องใช้ทักษะอะไรบ้างหากต้องผันตัวเข้ามาทำ Digital Marketing ในยุคสมัยนี้

1.Visual Art

จากการวิเคราะห์พบว่า ถ้าบทความหรือเนื้อหาไหนมีภาพประกอบทุก 75-100 คำ จะมีการแชร์บน social media เป็น 2 เท่ามากกว่าเนื้อหาปกติที่ไม่มีภาพประกอบ และจากการสำรวจพบ 70% ของการใช้ภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพ ทำให้ตลาดมี ROI เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าหากมีทักษะสามารถเข้าใจ Visual Art ภาพหรือวิดีโอที่มีผลต่อ Consumer ทั้งในแง่ของการเข้าถึง การมีส่วนร่วม ไปจนถึงยอดขาย เข้าใจความเป็นศิลปะของภาพ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพบน platform ต่างๆ มีความรู้ในด้านของ Graphic Design และ Visual Edit

2.Marketing Automation

การทำการตลาดจะต้องมีการเก็บข้อมูลมากมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจของผู้บริโภคในช่องทางดิจิทัลในการซื้อสินค้าและบริการมีเครื่องมือการตลาดที่ช่วยย่นการเดินทางของผู้บริโภค กระตุ้นให้เกิดการซื้อได้ง่ายและเร็วขึ้น การตลาดที่ทำ Personalisation จึงเป็นเหตุให้นักการตลาดใช้ Marketing Automation เป็นเครื่องมือที่สำคัญทำให้การสร้าง Conversion Rates ได้เพิ่มขึ้น 53% ดังนั้นนักการตลาดจึงไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้การทำ Automation Marketing พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ SMS Marketing, E-mail Marketing และ Personalised Marketing ในรูปแบบต่างๆ

3.Analytics

การนำ Big Data มาใช้ในการวิเคราห์ผู้บริโภค โดยการเรียนรู้ที่จะแปรผลข้อมูลจาก consumer ต่างๆ ให้ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด และในเรื่องของ Data Storytelling ไปจนการประยุกต์ความรู้ด้านการนำมาภาพมาทำ Data Visualliztion นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยเฉพาะ Python และภาษา R ที่ใช้ในการวิเคราะห์ Data ต่างๆ ได้