3 ข้อสำคัญ Branded Content ปี 2019

3 ข้อสำคัญ Branded Content ปี 2019

ลืมโฆษณาแบบฮาร์ดเซลล์ไปได้เลย การขายตรงในยุคสมัยนี้ควรเก็บลงลิ้นชั้นไปได้เลย การทำโฆษณาให้เนียน โฆษณาแฝง ไม่ยัดเยียดผู้บริโภคจนเกินไป เรียกว่า Branded Content มีประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการทำคอนเทนต์และโฆษณาที่นักการตลาดต้องรู้ ดังนี้

1. การทำ Branded Content ต้องใช้ศิลปะขั้นสูง

การโฆษณาแฝงไม่ใช่เรื่องใหม่ การนำสินค้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเทนต์อย่างแนบเนียน และการ Tie-in แบบเนียนๆ สำหรับนักการตลาดที่ทำ Branded Content ถือเป็นศิลปะขั้นสูงที่ใช้ศาสตร์และศิลป์เพื่อส่งต่อให้เข้าถึงไปสู้ชีวิตผู้บริโภคในระดับที่เหมาะสม

2.อย่าหาความตายตัวในการทำ Branded Content

ไม่มีกฏตายตัวหรือเฉพาะเจาะจงในการทำ Branded Content  การนำเสนอคอนเทนต์ดีและทำได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคที่อยากดูแล้วตามต่อด้วยการขายของแต่ต้องไม่เป็นการยัดเยียดมากจนเกินไป จนทำให้รู้สึกไม่อยากดูต่อต้องกดปิดไปเป็นผลเสียระยะยาวต่อแบรนด์

อย่างไรก็ดีพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่หลักก็คือต้องมีคอนเทนต์ที่ดี ผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการดู องค์ประกอบที่สำคัญ

1.มีความเข้าใจตัวสินค้า เข้าใจแบรนด์ รู้ว่าแบรนด์ต้องการสื่ออะไรให้กับผู้บริโภค

2.เข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าคอนเทนต์แบบใดตอบโจทย์ และกลุ่มเป้าหมายต้องได้ประโยชน์จากการรับชม

3.จริงใจและให้ก่อน แสดงความจริงใจ และพูดความจริงเสมอ

3.การจำกัดวง Influencer Marketing

ยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคมีความชอบที่หลากหลายและแตกต่างกัน ทำให้มีการแตกออกจากกลุ่ม Influencer เป็น Macro Influencer ไปจน Nano Influencer ซึ่งมีตลาดที่เฉพาะตัวมากขึ้น การสนใจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยขึ้น แต่ก็ยังสามารถขยายตลาดเป็นแบบ Mass ได้

แบรนด์จึงต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายและใช้ความครีเอทมากขึ้นเพื่อทำ Branded Content ให้ตรงเป้าหมายในปี 2019