7 ขั้นตอนสร้างคอนเทนต์ให้ปัง!

7 ขั้นตอนสร้างคอนเทนต์ให้ปัง!

เมื่อคุณเริ่มทำ Content Marketing หน้าที่ที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนความน่าสนใจของแบรนด์ก็จะเริ่มตั้งแต่การวางแผน การคิดริเริ่มว่าจะทำคอนเทนต์อะไรออกไปแล้วได้รับความสนใจ สามารถตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาดได้ มาดูกันว่า 7 ขั้นตอนสร้างคอนเทนต์ให้ปังต้องทำอย่างไรกันบ้าง

1.ตั้งกลุ่มเป้าหมาย

แบรนด์ต้องการทำการตลาดกับใคร ต้องการที่จะสื่อสารกับใคร หากเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นคือใคร แบรนด์ก็จะสามารถสื่อสารได้อย่างถูกจุด มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะมีความเข้าใจทางด้านวิธีคิด ความต้องการ พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ซึ่งจะทำแบรนด์รู้ว่าจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร

2.ระดมความคิด

ทีมต้องการไอเดีย การทำคอนเทนต์ต้องอาศัยความร่วมมือกันเสนอไอเดียของทีมงาน ว่าจะทำอะไร มีไอเดียอะไร มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นให้แตกเพื่อต่อยอดเป็น Content ต่อไป จุดเริ่มต้นของงานที่มีคุณภาพคือการนำความคิดของทีมงานมาปั้นเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่สุดออกมา

3.เริ่มทำแต่ละหัวข้อคอนเทนต์

ประเมินคีย์เวิร์ด แล้วลิสออกมา เพื่อที่จะนำมาสร้าง Core Idea ว่าจะทำคอนเทนต์หัวข้ออะไร ทำอะไร ไปจนถึงช่องทางที่จะทำ ประเมินว่าจะต้องใช้หัวข้อแบบไหนที่จะกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ ขั้นตอนนี้หากต้องการให้ได้หัวข้อที่ดีที่สุด อาจจะระดมความคิดอีกครั้งเพื่อให้ได้หัวข้อที่ดีที่สุดแล้วเปลี่ยนหัวข้อให้กลายเป็นคอนเทนต์คุณภาพ

4.วางแผนทำตารางปล่อยเนื้อหา

เมื่อทราบหัวข้อที่จะเขียน Content แล้วก็จะต้องมีการวางแผนว่าเนื้อหาที่ได้ทำไปนั้นควรเผยแพร่ในช่วงเวลาไหน ในแต่ละเดือนจะต้องมีคอนเทนต์ลงถี่แค่ไหน การทำ Editorial Calendar มีส่วนช่วยให้การวางแผนนี้ ทำให้คุณมี Content หล่อเลี้ยงทั้งเดือน การทำงานจะมีขั้นตอนแน่นอน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.เริ่มต้นลงมือเขียน Content

การเขียนคอนเทนต์ครั้งแรกอาจจะไม่ได้รับความสนใจ แต่ถ้าหากคุณได้รับคำวิจารณ์หรือได้รับความคิดเห็นว่างานเขียนของคุณเป็นอย่างไรจะทำให้คุณพัฒนามากขึ้น หรืออาจใช้การสังเกตุจากการมีส่วนร่วม ยอดคนเข้าถึงมาประกอบกันจะทำให้คุณรู้ทิศทางว่าคนอ่านชอบ Content แบบไหน นำไปสู่การปรับปรุงงานเขียนที่ดีขึ้นได้

6.เผยแพร่สาธารณะ

เหมือนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณควรมองหาช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่เนื้อหาของคุณสู่สาธารณะ การโพสต์เนื้อหาไม่ควรโพสต์ธรรมดา แต่การโพสต์ที่ดีนั้นควรเข้าใจเรื่อง SEO ไม่ว่าจะในช่องทาง Youtube, Twitter, Instagram และ Blog post  ไปจนถึง Facebook นอกจากนี้การใช้ Hashtag เป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่ควรลืมโดยเด็ดขาด

7.ใช้การ Promote เข้าช่วย

แม้ว่าคุณจะเผยแพร่หลากหลายช่องทางเพื่อเก็บยอดวิวคนอ่านให้ได้มากที่สุด แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนเห็นโพสต์ของคุณได้มากมาย ในยุคที่ Content มากมายทั่วโลกว่อนในออนไลน์แบบไม่มีที่อยู่ให้คอนเทนต์ใหม่ๆ สิ่งที่ทำได้คือ การใช้ Promote เข้าช่วย เพื่อให้ Content ของคุณไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ การโปรโมทนี้ไม่ได้หมายถึงการจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณาเท่านั้น คุณสามารถเลือกโปรโมทด้วยการเอาเนื้อหาไปโพสต์ในที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ทุกที่ เพื่อให้เกิดการรับรู้ว่าคุณมี Content เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าไปอ่าน