6 เทรนด์การตลาดดิจิทัล 2019

6 เทรนด์การตลาดดิจิทัล 2019

ผ่านพ้นไปสำหรับปี 2018 ยุคที่ดิจิทัลครอบงำทุกสิ่งซึ่งเทรนด์การตลาดดิจิทัลปีนี้มีอะไรใหม่ๆ ที่ทุกคนต้องรู้เพราะถ้าหากจะทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต้องเข้าใจโลกที่ผู้บริโภคอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มาดูกันว่ามีเทรนด์อะไรบ้างสำหรับปี 2019 นี้

1.เตรียมพร้อมสำหรับ 5G

ความเร็วอินเตอร์เน็ตยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ต้องเร็วขึ้นอีกเท่านั้น เพราะความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น จึงทำให้ธุรกิจต้องเดินหน้าเพื่อเชื่อมต่อกับผู้บริโภคตลอด 24 ชม. เพื่อตอบสนองให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความพอใจ สูงสุด เมื่อทุกอย่างเร็วขึ้น ผู้บริโภคก็จะรับสื่อสั้นลงเรื่อยๆ ส่งผลให้สื่อในยุคนี้จะต้องเป็นแบบ Short Form ที่สร้าง Impact ได้ด้วย

2.ฐานข้อมูลคือเครื่องมือหลักสำหรับทำการตลาด

ข้อมูลจะกลายเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการทำ Digital Marketing ยกระดับให้กับธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ ทุกอุตสาหกรรม ข้อมูลจะเป็นตัวขับเคลื่อนโลก เมื่อรวบรวมข้อมูลได้เยอะๆ จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการนำไปพัฒนาการใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.Omni Channel หลากหลายมากขึ้น

Omni Channel แบบเดิมที่เคยเป็นกระแสจะอยู่ในธุรกิจค้าปลีกที่มีหน้าร้าน Online และ Offline แต่ในปีนี้จะกระจายไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย เนื่องจากธุรกิจจะไม่ได้อยู่แค่เพียงที่สาขาเท่านั้น แต่ต้องอยู่บนช่องทาง Online ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการได้ดี การสร้างฐานลูกค้าให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์ก็จะทำได้ไม่ยาก

4.AI และ Chatbot มีบทบาทมากขึ้น

การเข้ามามีส่วนร่วมของ AI และ Chatbot จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในหลายอุตสาหรรมซึ่งนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เกี่ยวกับการตอบปัญหาทั่วไปซึ่งมีพนักงานไม่เพียงพอในกลุ่ม Call Center แต่หลังจากนี้จะขยายตัวไปยัง Social Commerce ไปจนถึงเว็บไซต์ E-Commerce ที่จะมีจำนวนผู้ใช้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการตอบรับความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

5.Digital Transformation เริ่มต้นตั้งแต่ผู้บริหาร

ต่อไปนี้การทำ Digital Transformation จะเริ่มตั้งแต่ประธานผู้บริหาร เนื่องจากโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก ทิศทางธุรกิจจึงต้องเน้นลงทุนในเรื่องของดิจิทัลให้มากขึ้นเพราะเป็นเรื่องที่จำเป็น กลุ่มผู้บริหารจึงต้องเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ให้จริงจัง ธุรกิจจึงควรปูความรู้และความคุ้นเคยเรื่องดิจิทัลให้กับพนักงานในองค์กรทุกคน ช่วยให้องค์กรสามารถทำ Digital Transformation

6.Image Processing และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนไป

ตัวอย่าง Image Processing  คือการนำกล้องตรวจจับอุณหภูมิมาประยุกต์ใช้กับการจัด Event ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าบริเวณไหนคนเดินเยอะ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ Machine Learning มาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ให้ง่ายขึ้นผ่านระบบซึ่งจะช่วยให้บริหารจัดการทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น