บริการจดโดเมนเนมและโฮสติ้ง

เลือกโดเมน

สั่งซื้อโดเมน

ชำระเงิน


บริการ จดโดเมน ย้ายโดเมน
โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก

ส่วนประกอบของโดเมนเนม
1.ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น hostinglotus.com, google.com เป็นต้น
2.ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net ฯลฯ

SEO / GOOGLE ADWORDS

เชส สตูดิโอ ให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น SEO, Adwords, Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพให้แก่เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับบนหน้าแรกของกูเกิ้ล