New S-Curves Business

GPSC เปิดโซลูชันเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์ New S-Curves Business

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
GPSC เปิดโซลูชันเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้า สร้างสรรค์นวัตกรรมตอบโจทย์
New S-Curves Business

New S-Curves Business

ลองคิดเล่นๆ ว่าคงจะดีไม่น้อย ถ้าเรามี “Power bank” หรือ “แบตเตอรี่สำรอง” สำหรับโลก เหมือนที่เรามีแบตสำรองไว้ใช้งานในช่วงที่แบตเตอรี่มือถือเราหมด
ความจริงใช่ว่าแนวคิดนี้ จะไม่มีใครนึกถึง หรือเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝัน เพราะขณะนี้บริษัทพลังงานทั่วโลก ได้ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่ หรือ Storage โดยเฉพาะการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารและภาคครัวเรือน

เช่นเดียวกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ที่ได้มุ่งมั่นพัฒนาด้านนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการร่วมทุนกับ บริษัท 24M Technologies ซึ่งเป็นสตาร์ทอัปด้านการวิจัยของสหรัฐอเมริกา พร้อมนำงานวิจัยเกี่ยวกับ “เซลล์แบตเตอรี่” มาพัฒนาต่อ เพื่อประกอบเป็น “อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน” ทำให้เริ่มเห็นว่าเทคโนโลยีนี้ สามารถนำมาใช้ได้จริง

New S-Curves Business

GPSC จึงได้ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ หรือ Pilot Plant ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี ทั้งในด้านเทคนิค ต้นทุน รวมถึงความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในที่สุด

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะค่ะ

Cr.www.beartai.com

Facebook Comments