3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ

3 แนวทางสร้างการตลาดบอกต่อ

การบอกต่อเป็นการตลาดรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาอย่างยาวนานและยังคงได้ผล การสร้าง Influence ที่หลายๆ คนรู้จักก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มาจาก word of mouth ได้ผลในเชิงจิตวิทยา (Social Proof) การที่จะสามารถสร้างและเพิ่มยอดขายได้มากๆ จะต้องทำการตลาดบอกต่อให้ดี วางกลยุทธ์ให้ดี ซึ่งจะต้องมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (Data Marketing) เพื่อต่อยอดทางการตลาด จากการวิจัยพบกว่าผู้บริโภคกว่า 84% เชื่อถือการบอกต่อ สิ่งพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กลุ่มเป้าหมายได้ ไปจนถึงการให้บริการที่ดี คุณภาพสินค้าที่ประทับใจ ล้วนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นกับผู้บริโภคทั้งสิ้น อย่าไรก็ดีการสร้าง word of mouth สามารถทำได้ 3 แนวทาง ดังนี้

1. ผู้ใช้สร้างเนื้อหาเอง

การให้ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้แบรนด์สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนของแบรนด์ สร้างช่องทางการสื่อสารหรือสร้างบทสนทนาระหว่าแบรนด์กับกลุ่มลูกค้า แบรนด์สามารถเลือกใช้วิธีการต่างๆ ในการสร้างให้เกิดผู้ใช้ที่สามารถสร้างคอนเทนต์เอง

1.1.การทำ Hashtag เป็นตัวช่วยอย่างมากในการสร้างกระแสของแบรนด์ ทำให้ผู้คนสนใจแบรนด์ได้ โดยกระตุ้นลูกค้าให้มีความรู้สึกว่าการแชร์ภาพหรือเรื่องราวแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาผ่าน Hashtag จะได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับ

1.2.การจัดกิจกรรมประกวด เพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของแบรนด์ เกิดความสนใจที่จะบอกต่อเรื่องราวการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือความประทับใจ ได้แสดงเรื่องราวประสบการณ์ที่เกิดขึ้นผ่าน Content ที่เผยแพร่ออกมา

1.3.การแชร์เรื่องราว แชร์ความประทับใจของตัวเองกับแบรนด์ หรือประการณ์ของตัวเอง เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามารับรู้เรื่องราวที่บอกต่อซึ่งจะดูน่าเชื่อถือกว่าที่แบรนด์นำมาบอกต่อเอง

2.การรีวิว

การสร้างความน่าสนใจของแบรนด์ผ่านการรีวิวโดยการกระตุ้นให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าไปแล้วกลับมารีวิวสินค้าหรือบริการ ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะรีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริงเป็นตัวช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ได้ โดยมีข้อมูลสถิติมากกว่า 90% ของผู้บริโภคต่างๆ มีการอ่านรีวิวก่อนทีซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ การที่แบรนด์มีสินค้าที่ดีโดยที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถส่งต่อประสบการณ์ดีๆก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าอยากรีวิวให้แบรนด์ เพื่อส่งเสริมแบรนด์อีกทาง ยิ่งถ้าทางแบรนด์กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป หรือให้สิทธิพิเศษเมื่อรีวิวให้กับแบรนด์ แน่นอนว่าผู้บริโภคอยากทำรีวิวให้กับทางแบรนด์อย่างแน่นอน

3.เชิญชวนการบอกต่อให้มาซื้อสินค้าและบริการ

การบอกต่อมีพลังอย่างมากแทบวัดมูลค่าไม่ได้ เพราะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นการสร้างโอกาสจากการบอกต่อจึงเป็นสิ่งที่ควรทำด้วยการเชิญชวนบอกต่อให้มาซื้อสินค้าและบริการโดยที่ผู้บอกต่อได้รับประโยชน์จากการบอกต่อไม่ว่าจะเป็นการได้รับบริการต่างๆ ฟรี การได้ส่วนลดจ้าการซื้อสินค้า ไปจนถึงการได้รับผลตอบแทน หรือได้ของแถมจากการเชิญชวน