แจกสูตรคำนวณต้นทุนค่าการตลาด

  • 14
  •  
  •  
  •  
  •  

แจกสูตรคำนวณต้นทุนค่าการตลาด

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อกลายเป็นขาประจำ ผ่าน Content ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่เคยอุดหนุนมาแล้ว ในการวางแผนทำการตลาดด้วยวิธีต่างๆ ต้องผ่านหลายขึ้นตอนหลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ไปแล้วแต่ทางแบรนด์ก็ยังคงต้องมีการส่งสินค้า และบริการหลังการขายต่างๆ การให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นเส้นทางที่วางฐานเพื่อเก็บลูกค้าไว้ในระยะยาว การออกแบบการสื่อสารแตกต่างกันไป เหล่านี้ต้องมีการคำนวณมูลค่าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าแต่ละราย โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

Customer Lifetime Value (CLV)

ระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ (ปี) x (จำนวนสัปดาห์ใน 1 ปี x มูลค่าเฉลี่ยของลูกค้า x กำไรเฉลี่ยของลูกค้า)

ตัวอย่าง

หากสินค้าของคุณคือ ยาสีฟัน ราคา 150 บาท โดยคาดว่าลูกค้าจะเลือกใช้สินค้าของแบรนด์ไปอีก 12 ปีข้างหน้า โดยมูลค่าเฉลี่ยของลูกค้าที่จับจ่ายใช้สอยในแต่ละสัปดาห์ คือ 180 บาท โดยกำไรเฉลี่ยของลูกค้าจะอยู่ที่ 20% คำนวณตามสูตรได้ว่า ….

Customer Lifetime Value = 12 x (52 x 180 x 0.20) = 22,464 บาท

เมื่อทราบตัวเลข CLV แล้วนั่นหมายถึง ตัวเลขที่ลูกค้าคนหนึ่งจะสร้างกำไรให้กับแบรนด์ได้ งบประมาณที่ใช้ในการรักษาฐานลูกค้าก็ไม่ควรที่จะเกินจำนวน CLV ที่คำนวณออกมาได้ เพราะถ้าหากแบรนด์ทำให้ค่าการตลาดสูงเกินกว่าตัวเลขที่คำนวณไว้ก็มีโอกาสที่จะขาดทุนได้

Facebook Comments