เปิดใจ! เฟซบุ๊กเผยคนไทยฉลาดขาย

เปิดใจ! เฟซบุ๊กเผยคนไทยฉลาดขาย

ปัจจุบันเฟซบุ๊กมีผู้ใช้งาน 51 ล้านคนที่ใช้งานเป็นประจำทุกเดือน เติบโตจากปีก่อนถึง 11% ในขณะที่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นประจำทุกวันมีประมาณ 34 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ประมาณ 66 ล้านคน ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากๆ

คุณจอห์น แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการเฟซบุ๊ก ประเทศไทย เผยว่า “คนไทยเป็นชาติที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือต่อวันยาวนานที่สุด นอกเหนือจากการเป็นประเทศที่มีการติดต่อซื้อขายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการ SME  และผู้บริโภคผ่านการส่งข้อความ หรือ Messaging สูงที่สุดอับดับ 1 ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก และเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า คนไทยมีความคิดริเริ่มทางธุรกิจ เห็นช่องทางและสามารถสร้างโอกาส มีความเข้าใจในเศรษฐกิจแบบดิจิทัล”

ปี 2019 นี้ เฟซบุ๊กมีความพร้อมสำหรับการบุกตลาด 3 กลุ่มหลัก

  1. กลุ่ม SME
  2. กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
  3. กลุ่มชุมชนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน

ปัจจุบันมีกลุ่มชุนชน (Community Group) ของผู้ใช้ชาวไทยบนเฟซบุ๊กสูงถึง 1 ล้านกลุ่ม จากการเก็บข้อมูลพบว่าโอกาสในธุรกิจออนไลน์ของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 320,000 ล้านบาท หากผู้ค้านำกลยุทธปรับใช้เพื่อแก้จุดอ่อนและอุปสรรคที่มีในปัจจุบันได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดได้ โดยอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การกรอกเลขบัตรเครดิตที่ยุ่งยาก การได้รับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลง เป็นต้น

ข้อมูลจาก www.thairath.co.th