เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือสื่อสาร Online Marketing

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือสื่อสาร Online Marketing

การจัดการงานให้ราบรื่นโดยการใช้เครื่องมือสื่อสารของการตลาดออนไลน์ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยจัดการงานและชีวิตให้ง่ายขึ้น ได้รับทั้งความสะดวกและรวดเร็วจากการใช้เครื่องมือที่ดีในการเชื่อมต่อกับองค์กรและลูกค้าอย่างราบรื่น เห็นผลชัดเจนจนได้รับความสำเร็จ Chess Studio รับทำเว็บไซต์ แนะนำ 4 เครื่องมือสื่อสาร Online Marketing ดังนี้

1.โซเชียล มีเดีย

การใช้เครื่องมืออย่าง Facebook, Youtube, LINEat, Blog, Instagram หรือ Twitter ช่วยในการทำการตลาด ทำให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงอย่างดีเยี่ยม การตลาดและการวางแผนที่ดีจะช่วยเชื่อมต่อทุกช่องทาง และปรับให้เข้ากับธุรกิจได้อย่างราบรื่น การวางแผนด้วยสื่อมีเดีย และ Content ผ่านช่องทางเหล่านี้ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การใช้เครื่องมือได้อย่างเต็มศักยภาพช่วยให้ได้มาซึ่งยอดขายทะลุเป้าได้ไม่ยาก

2.Google Analytics

วัดผลได้รวดเร็วครบทุกอย่างด้วยช่องทางนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวัดกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามา Audience, ช่องทางที่ลูกค้าเข้ามาหา, พฤติกรรมของลูกค้า Behavior ไปจนถึงการวัดผลการขายที่จะช่วยให้การวางแผน การวิเคราะห์ เพื่อให้การเข้าถึงลูกค้า และการจัดการโฆษณาได้ในงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลสถิติ การวัดผลที่ชัดเจน นำมาปรับระดับการโฆษณาหรือการเผยแพร่สื่อให้เหมาะสมได้

3.E-mail Marketing

Mail Chimp สำหรับนักการตลาดออนไลน์ การทำการตลาดผ่านช่องทางการส่ง Email เป็นเครื่องมือการจัดการส่อสารไปยังลูกค้าได้อย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Mail Chimp นั้นมีบทบาทโดยตรงสำหรับรักษาลูกค้าปัจจุบันและยังช่วยในการผลักดันช่องทางธุรกิจได้อีกด้วย

4.G Suite

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการตลาดออนไลน์ G Suite for Business ช่วยได้ ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่รองรับระบบทำงานให้มีพัฒนาการในการสื่อสารได้ดีขึ้น แถมยังสามารถเปิดใช้งานการสื่อสารบนระบบคลาวด์ทำให้ทุกคนในทีมค้นหา จัดเก็บเอกสาร นำเสนอ และประชมร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด การจัดเก็บใน Clound ยังมีความปลอดภัยและประหยัดเวลาได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยตัดความยุ่งยากในการติดต่อสื่อสารออกไป ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายๆ ได้ทุกทีทุกเวลาบนคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว