เจาะลึก SME เติบโตบนเฟซบุ๊กได้อย่างไร?

 • 27
 •  
 •  
 •  
 •  

เจาะลึก SME เติบโตบนเฟซบุ๊กได้อย่างไร?

เฟซบุ๊ก โซเชียลมีเดียที่คนไทยใช้งานกว่า 52 ล้านรายต่อเดือน ผ่านช่องทางยอดนิยมอย่างมือถือถึง 98% ของผู้ใช้ จากความนิยมที่มากล้นจึงเป็นทำเลทองของกลุ่ม SME ที่ทำธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอย่างเฟซบุ๊ก สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ที่ก้าวเข้ามาเปิดโอกาสการขายผ่านช่องทางนี้ มอง “มือถือ” เป็นโอกาสทาง “ธุรกิจ” โดยที่สถิติ 39% ของกลุ่มเป็นผู้ใช้มือถือในการตัดสินใจชอปปิ้ง และอีก 30% ชื่นชอบการชอปปิ้งจากหน้าร้าน

การชอปปิ้งผ่าน Facebook และ Instagram กลายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางที่เติบโตขึ้นทุกวัน

Social Commerce ทำเลทองหนุน SME สู่ความสำเร็จ

สถิติที่เจ้าของธุรกิจ SME ไม่ควรมองข้ามคือการใช้ช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซในการเข้าถึงลูกค้า

 • 67% ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเดือนที่ผ่านมา
 • 52% ใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางแรกในการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และแบรนด์
 • 51% ของนักชอปออนไลน์เคยซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง
 • 44% เลือกใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือในเดือนที่ผ่านมา

Facebook เผยว่า SME ในประเทศไทยมีสัดส่วน 4 ใน 5 ราย ที่นิยมเริ่มต้นธุรกิจจากเฟซบุ๊ก ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น

 • 87% คิดว่าเฟซบุ๊กเป็นปัจจัยในการสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ
 • 93% มองว่าเฟซบุ๊กสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ได้สำเร็จ
 • 89% ยอมรับว่าติดต่อกับลูกค้าผ่านเฟซบุ๊ก
 • 83% เห็นว่าเฟซบุ๊กช่วยสร้างโอกาสเชิงเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อชุมชนท้องถิ่น

เฟซบุ๊กพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ ในการสนับสนุนการค้าและประสบการณ์ใช้งานบนมือถืออย่างไร้รอยต่อ เช่น Shop Section, Messenger Payment, Mask as Paid, Order Management รวมถึงฟีเจอร์ล่าสุดอย่าง Click to Messenger ads ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ร้านค้ามีช่องทางพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการขายได้ในขณะเดียวกัน หรือแม้แต่ฟีเจอร์ Dynamic Ads for Page Shop ที่ทำให้ร้านค้าสามารถแนะนำสินค้าได้ตรงความต้องการลูกค้าแต่ละรายได้ดีขึ้น แตกต่างจากการทำโซเชียลคอมเมิร์ซในอดีตด้วยเทคโนโลยีแบบ Personalize ที่ Facebook นำมาใช้มากขึ้น

แต่ไม่ใช่ SME ทุกรายที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง จึงทำให้เฟซบุ๊กกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงลูกค้ากับผู้ประกอบการเข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายบนโลกออนไลน์ จนกลายเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ที่ใช้มือถือ และธุรกิจก็พัฒนาการตลาดโดยการนำเครื่องมือต่างๆ ที่เฟซบุ๊กแนะนำมาใช้เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค

เครื่องมือต่างๆ ช่วยให้ SME เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด Organic Content โดยการสร้างคอนเทนต์สม่ำเสมอ การพูดคุยกับลูกค้าเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ก็นับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีอีกด้วย

Facebook Comments