องค์ประกอบของเว็บไซต์

องค์ประกอบของเว็บไซต์

การที่เราอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น ก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ถึงองค์ประกอบของเว็บกันก่อนเลยว่า ภายในเว็บที่เราต้องการจะมีนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทาง chess studio รับออกแบบเว็บไซต์ ได้รวบรวมองค์ประกอบที่เว็บไซต์ต้องมีมาในบทความนี้ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

Domain Name

คือ ชื่อและที่อยู่ของเว็บไซต์ในการเรียกข้อมูลเว็บไซต์ของท่านมาแสดงผล เช่น www.chessstudio.com เป็นต้น ปัจจุบันมักจดชื่อ domain name ให้เป็นชื่อที่สื่อถึงสินค้าหรือบริการหรือเป็นชื่อองค์กร และอาศัยการทำประชาสัมพันธ์ผ่าน Search Engine และ Web Directory การเลือกใช้ชื่อเว็บไซต์ที่เหมาะสมก็มีส่วนในการทำให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จเช่นกัน

Design & Development

ในส่วนนี้คือ การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วการออกแบบเว็บไซต์ เป็นเพียงส่วนที่ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลขององค์กร ให้แก่ผู้เยี่ยมชมได้อย่างสะดวก โดยจะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือให้เกิดแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ สรุปปง่ายๆก็คือหน้าตาขององค์กรนั่นเอง

Content

ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในองค์ประกอบของเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมค้นหาจึงจำต้องนำเสนออย่างชัดเจนในเนื่อหาของส่วนนี้ เช่น รูปภาพของสินค้า หรือสถานที่บริการ เป็นต้น จึงจะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์อย่างแท้จริง อันจำนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคตได้

Hosting

คือ พื้นที่จัดวางและติดตั้งเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นการเลือกผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ดี มีการซัพพอร์ตลูกค้าที่ดีและรวดเร็ว เซิร์ฟเวอร์มีความเสถียรภาพสูง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้ตลอดเวลา นี่คือหัวใจสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการด้านนี้ 

Promotion

เมื่อเราได้จัดทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว จะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยอาศัยวิธีการต่างผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น Search Engine Submission, Registration Web Directory, Mailing List, Banner Link Exchange เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ อาจใช้ชื่อ domain name ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น ในนามบัตร, ใบปลิวหรือ โบรชัวร์ของบริษัท เป็นต้น