2 รูปแบบสร้างการรับรู้ด้วยการตลาดออนไลน์

2 รูปแบบสร้างการรับรู้ด้วยการตลาดออนไลน์

การสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายถือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำให้มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อสร้างโอกาสให้คนที่ผ่านมาเห็นกลายมาเป็นลูกค้าได้ในอนาคตโดยการสร้างโอกาสผ่านการให้ความรู้ การให้คำแนะนำผ่าน Content ต่างๆ  ถ้าหากแบรนด์เพิ่งเริ่มต้นก็ควรสร้างการรับรู้ด้วยการตลาดออนไล์ทั้ง 2 รูปแบบเพื่อต่อยอดสร้างฐานลูกค้าต่อไป คุณสามารถสร้างการรับรูปผ่านตลาดออนไลน์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 การใช้ Inbound Marketing

Inbound Marketing เป็นการใช้การตลาดแบบดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาหาแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสื่อสารด้วย Content Marketing ด้วยวิธีสร้างคอนเทนท์ให้ปัง

 • การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถค้นหาแบรนด์ได้ในคีย์เวิร์ดต่างๆ ผ่านทาง Google
 • ใช้สื่อออนไลน์อย่าง Social Media ที่หลากหลาย อย่างเช่น Facebook, Line, Instagram, Twitter  หรือ Youtube และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่ฮิตตามกระแส
 • การใช้ Email Marketing
 • การตลาดแบบบอกต่อ หรือ ปากต่อปาก
 • การตลาดผ่านเว็บบอร์ด, เว็บไซต์ หรือ Blog ต่างๆ

รูปแบบที่ 2 การใช้ Outbound Marketing

การโฆษณาโดยผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ สามารถลงโฆษณาได้โดยเริ่มต้นที่การใช้งบประมาณต่ำๆ ได้ ซึ่งผลลัพธ์สามารถตรวจสอบได้แบบ real time วัดผลได้รวดเร็วและสะดวก ที่สำคัญยังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่า ตรงกลุ่มกว่าสื่อแบบเดิมอย่างพวกโทรทัศน์ วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์

 • Facebook Ads
 • Google Adwords
 • Line Broadcast / LINEat
 • Google Text/Image Ads
 • Youtube Video Ads
 • Instagram Ads