รวมคีย์ลัดExcel

รวมคีย์ลัดโปรแกรม Excel

เมื่อเราคิดถึงการทำบัญชี จะมีโปรแกรมนึงที่เป็นตัวช่วยในการทำงาน ซึ่งโปรแกรมที่ว่านั่นก็คือ  Microsoft Excel  เนื่องจากโปรแกรมนี้จัดเป็นโปรแกรมที่ขั้นเทพมากในการทำบัญชี ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องในการใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณ ทาง chess studio รับออกแบบเว็บไซต์ ได้รวบรวมคีย์ลัดโปรแกรม Microsoft Excel มาฝาก จะทำให้การใช้งาน Excel ไม่ยากอีกต่อไป อย่ารอช้าไปดูดีกว่าค่ะว่าคีย์ลัดนี้มีอะไรบ้าง

 

ทำตัวหนากด Ctrl + BWord count นับจำนวนคำCtrl + Shift + G
All Caps ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดกด Ctrl + Shift + AFont Size Select เลือกขนาดแบบอักษรกด Ctrl + Shift + P
Double Underline ขีดเส้นใต้ 2 เส้นกด Ctrl + Shift + DStyle กำหนดลักษณะกด Ctrl + Shift + S
Insert Footnote Now แรกหมายเหตุกด Ctrl + ALT + Fใส่เวลาปัจจุบันกด Ctrl + Shift + :
ใส่วันเดือนปีกด Ctrl + ;นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออกกด Ctrl + 5
สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่สำรองไว้สำหรับวัตถุกด Ctrl + 6เลือกทั้งเวิร์กชีต กด Ctrl + A
ต้องการ Copyกด Ctrl + Cต้องการวาง (Place)กด Ctrl + V
ต้องการตัด (Cut)กด Ctrl + Xต้องการบันทึก (Save)กด Ctrl + S
ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับกด Ctrl + ZปิดสเปรดซีตCtrl + W
ไปที่แท็บ หน้าแรกกด Ctrl + Hเลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊คกด Ctrl + Shift + Page Down
เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบันกด Ctrl + Enterคำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bugกด Ctrl + Alt + F9
เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกันกด Alt + Enterเลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีตกด Shift + Spacebar
ใส่ฟังก์ชันกด Shift + F3ต้องการคำนวณกด F9
เลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีตกด Ctrl + Spacebarกรอกข้อมูลในเซลล์สมบูรณ์ แล้วเลือกเซลล์ด้านบนกด Shift + Enter
สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้กด Ctrl + .ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์กด Shift + แป้นลูกศร
เปิดสเปรดซีตกด Ctrl + 0ไปที่แท็บ หน้าแรกกด Alt + H
ไปที่แท็บ แทรกกด Alt + Nเลือกสีเดิมกด Alt + H,H
จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง กด Alt + H, A แล้วกด Cไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ กด Alt + P
ไปที่แท็บข้อมูล กด Alt + Aไปที่แท็บมุมมอง กด Alt + W
เปิดเมนูบริบทกด Shift + F10ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุดกด Ctrl + Home
ไปยังเซลล์ขวาล่างสุดกด Ctrl + Endซ่อนแถวที่เลือกกด Ctrl + 9
ซ่อนคอลัมน์ที่เลือกกด Ctrl + 0ไปที่แท็บแทรกกด Alt + N
ไปที่แท็บสูตรกด Alt + Mเพิ่มเส้นขอบกด Alt + H, B
ลบคอลัมน์กด Alt + H, D แล้วกด Cไปยังเซลล์สุดทางในทิศนั้นกด End หรือ กดปุ่มลูกศร
เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้นกด Shift + End หรือ กดปุ่มลูกศรคำนวณเฉพาะ active sheetกด Shift + F9
Edit (แก้ไขข้อความต่าง ๆ)กด F2Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตรกด F3
ต้องการให้ทำคำสั่งล่าสุดอีกครั้งกด F4ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto)กด F5