อวสานสายหิ้ว! เครื่องสเเกน เตรียมพร้อมใช้งาน (1)

การลาเพื่อท่องเที่ยว 2 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา

การลาเพื่อท่องเที่ยว 2 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา

ท่องเที่ยว

กระทรวงการคลัง พร้อมเปิดรับลงทะเบียนใช้สิทธิ์ท่องเที่ยว ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอเพิ่มวันหยุด 2 วัน เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยวปีนี้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการเงิน หรือ สศค. กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเซิร์ฟเวอร์ รองรับการเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เพื่อการท่องเที่ยว จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จากนั้นจะได้รับเงิน 1,000 บาท และได้สิทธิ์รับคืนเงินผ่านแอปพลิเคชันอีก 15% ของเงินใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน ซึ่งรัฐบาลให้สิทธิ์เพียง 10 ล้านคนเท่านั้น
              
ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการลาท่องเที่ยว 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลางาน หวังยืดเวลาท่องเที่ยวปลายปีนี้ให้นานขึ้น และเตรียมจะประสานภาคเอกชน จัดโพรโมชันส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี เช่น ราคาที่พัก 100 บาทต่อคืน เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาด
              
ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่ามาตรการทางเศษฐกิจยังติดขัดและมีปัญหามากมาย แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ ทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายและการลงทุนภายในประเทศ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก และผู้ประกอบการ SME
              
ขณะที่ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เรียกกระทรวงการคลัง, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. หารือถึงความร่วมมือในด้านการเงินการคลัง พร้อมแนะ คปภ. ซึ่งเป็นแหล่งที่มีเงินออมมาก จัดทำประกันภัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และประกันภัยพืชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก
              
ขณะที่ในวันนี้ ยังคงมีประชาชนไปต่อคิวกดเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นจำนวนมาก

ผู้ต้องการรับสิทธิ์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ต้องลงทะเบียน ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดรับลงเทียน และต้องใช้สิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ รวมทั้งต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน 1,000 จากนั้นจะคืนเงินผ่านแอปพลิเคชัน อีก 15% ของเงินใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ไม่เกิน 30,000 บาท กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านคน ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ต้องดึงสิทธิ์ไปให้คนลงทะเบียนสำรองเอาไว้ต่อไป

 

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดค่ะ

Cr.www.www.facebook.com/TravelNews.th และ www.news.ch7.com