5 ข้อสำหรับผู้นำจัดการกับลูกน้องรับมือยาก!!

5 ข้อสำหรับผู้นำจัดการกับลูกน้องรับมือยาก!!

การเจอกับลูกน้องไม่เอาไหนแถมยังรับมือยาก อย่างไรก็อย่าลืม Put the right man on the right job เพราะสำคัญต่อความก้าวหน้าของบริษัทและกับตัวพนักงานเองเป็นอย่างมาก 4 ข้อหลักๆ สำหรับผู้บริหารที่จะช่วยให้รับมือคนเหล่านี้ได้

1.ใส่ใจไม่จับผิด

วิธีที่จะกระตุ้นพนักงานให้พร้อมเรียนรู้ ผู้นำจะต้องเอาใจใส่และทำให้พนักงานรู้ว่าคุณใส่ใจพวกเขาจริงๆ จะช่วยให้พวกเขาเกิดการกระตือรือร้น จนเกิดเป็นความพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดขึ้นได้

2.ยอมรับในความสามารถ

การยอมรับในความสำเร็จ ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ สามารถคุยกันได้อย่างจริงใจ เปิดใจรับฟังสิ่งต่างๆ ของลูกน้อง ใช้ความเข้าอกเข้าใจ เหล่านี้เป็นการใจซื้อใจ เมื่อเราให้เราให้เราจะได้รับกลับมา

3.จัดการกับพฤติกรรมที่แย่ แต่ไม่ใช่ที่ตัวบุคคล

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเข้าไปจัดการกับพฤติกรรมทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพมากกว่าการไปโฟกัสกับตัวบุคคล เพราะจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ถ้าหากลูกน้องไม่ชอบหน้ากันผู้นำก็ควรจะหยิบจุดนี้มากระตุ้นให้พนักงานแข่งขันกันว่าใครมีความสามารถและทำงานได้ดีกว่ากัน เป็นวิธีที่ช่วยดึงศักยภาพของพนักงานมาเพื่อแก้ไขพฤติกรรมแย่ๆ มาพัฒนาคนเหล่านั้นได้และยังเป็นประโยชน์กับบริษัทอีกด้วย

4.วางแผนสู่เป้าหมายความสำเร็จ

ทำแบบค่อยเป็นค่อยไป อาศัยเวลา ผู้นำและลูกน้องต้องมีการวางแผนทำงาน ประเมินผล ทำให้สำเร็จได้ตามระยะเวลาอย่างชัดเจน และต้องทำไปตามลำดับอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

5.หาทักษะหรือความสามารถของพนักงานให้เจอ

ถ้าหากแผนที่วางไว้ไม่เวิร์ค อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ไปอยู่ในที่เหมาะสมตามทักษะและความสามารถที่ลูกน้องมี โดยผู้นำจะต้องสังเกตและประเมินลูกน้องได้ว่า ที่เขาทำงานได้ไม่ดีอาจเพราะมีสิ่งที่เค้าถนัดมากกว่าที่ทำอยู่ ดังนั้นเลือกหน้าที่ให้เหมาะกับพนักงานเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของเขาด้วย