ปั้นแบรนด์ให้แกร่ง อยู่รอดได้ทุกสถานการณ์

ปั้นแบรนด์ให้แกร่ง อยู่รอดได้ทุกสถานการณ์

ธุรกิจของเราจะอยู่รอดหรือไม่รอด….ขึ้นอยู่กับวันนี้มีสินค้าอื่นที่ทดแทนสินค้าเราได้ หรือลูกค้ามีช่องทางใหม่ๆ ที่เข้าถึงสินค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเรา หรือในวันที่ลูกค้าเบื่อแบรนด์เรา คำถามเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในวงการธุรกิจจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่รอดได้แม้สภาพสังคมหรือเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไป หัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีคตวามสำเร็จไม่ว่าแบรนด์จะเล็กหรือจะใหญ่ ด้วยสูตรสำเร็จที่ไม่ว่าโลกจะหมุนไปแค่ไหนก็จะยังอยู่ได้ Chess Studio รับทำเว็บไซต์ นำเสนอ 2 ข้อที่เป็นตัวช่วยให้คุณได้

1.การเอาใจใส่

การเอาใจเขามาใส่ใจนำมาใช้ในแง่ของการทำความเข้าใจทั้งในความคิดและความรู้สึกของผู้ที่เป็นลูกค้า ทุกวันนี้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วใส่ใจในรายละเอียดและต้องรู้ถึงความต้องการของลูกค้า รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน วิธีตอบสนองลูกค้า ไปจนถึงการช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ อาจจะลองทำจากเล็กๆ ดูก่อนว่าลูกค้าชอบหรือไม่ ถ้าหากไม่ตอบโจทย์ก็ปรับปรุงแก้ไข อย่าปล่อยสิ่งที่เป็นเนื้อร้ายของแบรนด์ให้เติบโตไปจนสุดท้ายแก้ไขไม่ได้ ยกตัวอย่าง โกดัก ที่แรกๆ เคยได้กำไรจากการขายฟิล์ม และเป็นธุรกิจแรกๆ ที่คิดทำกล้องดิจิทัลแต่กลับไม่กล้านำออกมาใช้ เพราะเคยได้กำไรจากการขายฟิล์มมาโดยตลอด จึงทำให้แบรนด์ไม่สามารถไปต่อได้ ดังนั้นถ้าคุณอยากให้แบรนด์สามารถอยู่รอดได้ก็ควรที่จะพัฒนาสินค้าให้สามารถต่อยอดไปได้อีกในอนาคต หรือนำมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

2.การปฏิวัติตัวเอง

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆ การเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการปฏิวัติตัวเองมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย อย่าง ซีร็อคซ์ บริษัทผลิตเครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ในตลาดมาอย่างยาวนาน คุ้นเคยกับการเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ที่ประสบความสำเร็จซึ่งบริษัทเน้นแต่ทำกำไรให้เพิ่มขึ้น โดยหลงลืมการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนในยุคที่ผู้คนเริ่มไม่ต้องการเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากมีเทคโนโลยีอื่นๆ เข้ามาทดแทน ยอดขายจึงตกลงไป แต่ผู้บริหารเคยชินกับการแก้ปัญหาแบบเดิมจึงมุ่งพัฒนาให้เครื่องถ่ายเอกสารชัดขึ้น ดีขึ้นซึ่งไม่ได้ก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

แนวคิดที่สำคัญมากๆ คือการมองธุรกิจให้เป็นการตลาดแบบระยะสั้นและแคบ การที่แบรนด์มีแนวคิดจำกัดโอกาสของตัวเองก็เท่ากับธุรกิจของคุณอาจตายได้ในอนาคตหากมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาแทนที่ คุณจึงควรมีแนวคิดทางธุรกิจที่ช่วยเปิดโอกาสให้คุณมีอินโนเวชันใหม่ๆ ให้ธุรกิจอยู่เสมอ โดยเลือกทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และพัฒนาแบรนด์ให้ตามความต้องการนั้น

“เข้าใจลูกค้าและพัฒนาตัวเอง”