ทำความรู้จักไบโอเมตริกส์

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ทำความรู้จักไบโอเมตริกส์

สังคมปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดก็ตามจะนำไบโอเมตริกส์ เข้ามาใช้เป็นด่านแรกซะส่วนใหญ่ ทาง Chessstudio รับทำเว็บไซต์ จะไขข้อสงสัยว่า ไบโอเมตริกส์ คืออะไร และแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างไปดูพร้อมกันเลย  

ไบโอเมตริกส์ (Biometrics) คือ ลักษณะของมนุษย์ที่สร้างเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ลักษณะบนใบหน้า ดวงตาและแม้กระทั่งการเต้นของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการกำหนดว่าคุณเป็นใครได้ ทั้งนี้เราใช้วิธีการจดจำใบหน้าเป็นวิธีการยืนยันตัวตนด้วยไบโอแมทริกซ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มแรกเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือถูกนำมาใช้ในทางด้านกฏหมาย การสืบสวนสอบสวนและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งระบบลายนิ้วมือจะช่วยบ่งบอกและชี้อัตลักษณ์ของบุคคล เจาะจงและระบุบุคคลได้อย่างละเอียด ทำให้สามารถหาที่มาของเจ้าของลายนิ้วมือที่ปรากฏได้ง่ายกว่าอดีต ต่อมาระบบลายนิ้วมือจึงได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบความปลอดภัยการเข้าออกและใช้อาคารสถานที่ในรูปแบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเข้าออกอาคาร บนมือถือ ตลอดไปจนถึงระบบรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วย

ไบโอเมตริกซ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่

1. ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics)

 • ลายนิ้วมือ Fingerprint
 • ลักษณะใบหน้า Facial Recognition
 • ลักษณะของมือ Hand Geometry
 • ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry
 • ลักษณะใบหู Ear Shape
 • Iris และ Retina ภายในดวงตา
 • กลิ่น Human Scent

2. ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics)

 • การพิมพ์ Keystroke Dynamics
 • การเดิน Gait Recognition
 • เสียง Voice Recognition
 • การเซ็นชื่อ Signature

นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำไมในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีส่วนใหญ่เลือกใช้ไบโอเมตริกส์อย่างแพร่หลายในทุกๆ ลักษณะการใช้งานและเข้าถึงทุกกลุ่มบุคคล มิได้จำกัดอยู่เพียงการใช้งานในองค์กรราชการหรือหน่วยงานใหญ่ๆ เท่านั้น จะเห็นได้ว่าไบโอเมตริกส์ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ยืนยันตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบเครื่องมือเหล่านี้อีกด้วย

Facebook Comments