ตามทัน Digital transformation

Digital transformation ช่วงนี้หลายคนคงจะได้ยินกันบ่อยเพราะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มตัวสังเกตุได้จากหลายองค์ก่อนเริ่มมีการปรับตัวและตัวอย่างองค์กรณที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คงจะเป็นธนาคารโดยเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีการซื้อของออนไลน์มากขึ้นโดยเริ่มจาก Amazon ที่เริ่มการขายออนไลน์แบบจริงจังหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมาก

ตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังอยู่ในยุค 4.0 ทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค 5.0 แน่นอนการเปลี่ยนแปลงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นการใช้ Ai หลายคนคงไม่เห็นภาพว่าถ้าเราเข้ายุค 5.0 แล้วจะเป็นอย่างไร 

การเข้าสู่ยุค 5.0 นั้นจะเปลี่ยนตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นระบบ Industrial internet ตั้งแต่การใช้รถโดยไม่ต้องมีคนขับ คนส่งของเราไม่ต้องใช้คนแล้วใช้โดรนบินส่งของแทน ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวให้ทันถ้าไม่ทันก็ไม่รอด องค์กรไหนที่มีการการปรับตัวถึงจะอยู่รอดแต่จะให้สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพียงเท่านั้นแต่ ผู้นำจะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน โดยผู้นำต้องละทิ้งของเก่า พร้อมรับของใหม่และต้องเปลี่ยนการมองคู่แข่งไม่ใช่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันตอนนี้คู่แข่งสามารถเป็นใครก็ได้ ทั้งหมดนี่ไม่มีสูตรตายตัว เพราะเราอยู่ช่างที่ดังง่ายและดับง่าย แม้แต่การศึกษาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยสถิติการเข้าศึกษาน้อยลงทุกปี คนว่างงานเพิ่มขึ้นเพราะความสามารถของบุคลากรไม่ตรงตามความต้องการขององค์กร ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีตัวองค์กร บริษัทที่เริ่มเปิดสถานที่ศึกษาเองแล้ว เพราะมหาลัยไม่มีหลักสูตรที่ตัวองค์ต้องการ