รับซื้อน้ำมันปาล์ม

กฟผ.ลุยซื้อปาล์มช่วยชาวสวน

กฟผ. เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจีแบบ Spot ต่อ กบง. พร้อมเดินหน้ารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือ 133,750 ตัน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนปาล์ม คาดเริ่มส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง 28 ต.ค.นี้

กฟผ.ลุยซื้อปาล์มดิบช่วยชาวสวน – นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยความคืบหน้าการนำเข้านำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ว่า กฟผ. เตรียมเสนอแผนนำเข้าแอลเอ็นจี แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน ต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ตามมติเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 เพื่อทดสอบระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยมีกำหนดจะขึ้นทะเบียนผู้ค้าที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และออกประกาศเชิญชวนเพื่อให้ผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนแล้วร่วมเสนอราคาภายในเดือนต.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้จัดหาแอลเอ็นจีให้กับ กฟผ. ในเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งเป้านำเข้าแอลเอ็นจีล็อตแรกเพื่อทดสอบระบบภายในเดือนพ.ย. 2562

ส่วนความคืบหน้าการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบส่วนที่เหลือจำนวน 133,750 ตัน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกงให้ครบ 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562 กฟผ. ได้แบ่งการรับซื้อออกเป็น 2 งวด งวดแรกจำนวน 110,000 ตัน กฟผ. ได้ออกประกาศเชิญชวนโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มีสต๊อกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำมันปาล์มดิบที่เสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.-8 ต.ค. โดยมีกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 9 ต.ค. และจะเริ่มลงนามสัญญาตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. เพื่อส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบที่ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.นี้

สำหรับน้ำมันปาล์มดิบที่เหลืออีก 23,750 ตัน กฟผ. จะจัดซื้อเพื่อดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มเพื่อยกระดับราคาผลปาล์มตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายนโยบายต่อไป ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ดำเนินการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วรวมทั้งสิ้น 226,250 ตัน

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ