คีย์ลัดโปรแกรม Excel

คีย์ลัดโปรแกรม Excel ที่จะช่วยทำให้งานง่ายยิ่งขึ้น

คีย์ลัดโปรแกรม Excel ที่จะช่วยทำให้งานง่ายยิ่งขึ้น

Excel

วันนี้ Chess Studio รับทำเว็บไซต์มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Excel โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในการใช้เป็นตัวช่วยในการคำนวณ ในการทำบัญชี หรือข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ รายการต่างๆ ได้สะดวก ซึ่งวันนี้ Chess Studio รับทำเว็บไซต์ มีคีย์ลัดโปรแกรม Excel มาฝาก ไว้เป็นตัวช่วยทำให้เพื่อน ๆ ใช้งานโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย

1. ทำตัวหนา กด Ctrl + B

2. All Caps ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด กด Ctrl + Shift + A

3. Double Underline ขีดเส้นใต้ 2 เส้น กด Ctrl + Shift + D

4. Word count นับจำนวนคำ กด Ctrl + Shift + G

5. Font Size Select เลือกขนาดแบบอักษร กด Ctrl + Shift + P

6. Style กำหนดลักษณะ กด Ctrl + Shift + S

7. Insert Footnote Now แรกหมายเหตุ กด Ctrl + ALT + F

8. ใส่เวลาปัจจุบัน กด Ctrl + Shift + :

9. ใส่วันเดือนปี กด Ctrl + ;

10. นำการจัดรูปแบบขีดทับไปใช้หรือเอาออก กด Ctrl + 5

11. สลับระหว่างซ่อนวัตถุ แสดงวัตถุ และแสดงพื้นที่สำรองไว้สำหรับวัตถุ กด Ctrl + 6

12. เลือกทั้งเวิร์กชีต กด Ctrl + A

13. ต้องการ Copy กด Ctrl + C

14. ต้องการวาง (Place) กด Ctrl + V

15. ต้องการตัด (Cut) กด Ctrl + X

16. ต้องการบันทึก (Save) กด Ctrl + S

17. ต้องการเลิกทำหรือย้อนกลับ กด Ctrl + Z

18. ปิดสเปรดซีต กด Ctrl + W

19. ไปที่แท็บ หน้าแรก กด Ctrl + H

20. เลือกแผ่นงานปัจจุบันและถัดไปในเวิร์กบุ๊ก กด Ctrl + Shift + Page Down

21. เติมช่วงเซลล์ที่เลือกด้วยรายการปัจจุบัน กด Ctrl + Enter

22. คำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug กด Ctrl + Alt + F9

23. เริ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์เดียวกัน กด Alt + Enter

24. เลือกแถวทั้งแถวในเวิร์กชีต กด Shift + Spacebar

25. ใส่ฟังก์ชัน กด Shift + F3

26. ต้องการคำนวณ กด F9

27. เลือกคอลัมน์ทั้งคอลัมน์ในเวิร์กชีต กด Ctrl + Spacebar

28. กรอกข้อมูลในเซลล์สมบูรณ์ แล้วเลือกเซลล์ด้านบน กด Shift + Enter

29. สำรวจขอบเขตพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ กด Ctrl + .

30. ขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปหนึ่งเซลล์ กด Shift + แป้นลูกศร

31. เปิดสเปรดซีต กด Ctrl + 0

32. ไปที่แท็บ หน้าแรก กด Alt + H

33. ไปที่แท็บ แทรก กด Alt + N

34. เลือกสีเดิม กด Alt + H,H

35. จัดแนวเนื้อหาของเซลล์ให้อยู่กึ่งกลาง กด Alt + H, A แล้วกด C

36. ไปที่แท็บเค้าโครงกระดาษ กด Alt + P

37. ไปที่แท็บข้อมูล กด Alt + A

38. ไปที่แท็บมุมมอง กด Alt + W

39. เปิดเมนูบริบท กด Shift + F10

40. ไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด กด Ctrl + Home

41. ไปยังเซลล์ขวาล่างสุด กด Ctrl + End

42. ซ่อนแถวที่เลือก กด Ctrl + 9

43. ซ่อนคอลัมน์ที่เลือก กด Ctrl + 0

44. ไปที่แท็บแทรก กด Alt + N

45. ไปที่แท็บสูตร กด Alt + M

46. เพิ่มเส้นขอบ กด Alt + H, B

47. ลบคอลัมน์ กด Alt + H, D แล้วกด C

48. ไปยังเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด End หรือ กดปุ่มลูกศร

49. เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น กด Shift + End หรือ กดปุ่มลูกศร

50. คำนวณเฉพาะ active sheet กด Shift + F9

51. ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม กด Alt + Enter

52. สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE กด Alt + F11

53. Help กด F1

54. Edit (แก้ไขข้อความต่าง ๆ) กด F2

55. Paste ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร กด F3

56. ต้องการให้ทำคำสั่งล่าสุดอีกครั้ง กด F4

57. ไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ (Goto) กด F5

 

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะคะ

Cr.ทีนเอ็มไทย