wifi

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Android

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ Android

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่าได้เปิดเน็ตมือถือแล้วและมีการเชื่อมต่อ

  1. เปิดแอป “การตั้งค่า” การตั้งค่า แล้ว ระบบไร้สายและเครือข่าย” หรือ “การเชื่อมต่อ” แล้ว เน็ตมือถือ หรือข้อมูลเครือข่ายมือถือ บนอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องเลือก “ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต” ก่อนจึงจะเห็นเมนู 
  2. เปิดเน็ตมือถือ หากเปิดอยู่แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดอีกครั้ง
  3. ตรวจสอบว่ามีสัญญาณบอกสถานะข้อมูล (ตัวอย่างเช่น 2G, 3G, 4G, H) แสดงถัดจากแถบความแรงของสัญญาณที่ด้านบนหน้าจอ 
  4. โปรดทราบว่าในบางครั้งอาจไม่มีสัญญาณบอกสถานะข้อมูลหากคุณเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ หากเป็นเช่นนี้ ให้ปิด Wi-Fi และตรวจสอบอีกครั้ง

หากคุณไม่เห็นสัญญาณบอกสถานะข้อมูล คุณอาจอยู่ในพื้นที่อับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ให้คุณย้ายพื้นที่ (ตัวอย่างเช่น ออกไปข้างนอก) และตรวจสอบสัญญาณอีกครั้ง

จากนั้น เปิดและปิดโหมดบนเครื่องบิน

  1. เปิดแอป “การตั้งค่า” การตั้งค่า แล้ว “ระบบไร้สายและเครือข่าย” หรือ “การเชื่อมต่อ” แล้ว แตะ โหมดบนเครื่องบิน ตัวเลือกเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละอุปกรณ์ 
  2. เปิดโหมดบนเครื่องบิน
  3. รอประมาณ 10 วินาที
  4. ปิดโหมดบนเครื่องบิน
  5. ตรวจสอบว่าปัญหาการเชื่อมต่อหายไปหรือยัง

หากปัญหายังมีอยู่หลังจากคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณ

 

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะค่ะ

Cr.www.support.google.com