การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 29 กรกฏาคม 2560 เชส สตูดิโอ ได้จัดคลาสสัมมนา หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้สร้างเป้าหมายให้แก่ชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานไปอย่างชัดเจน

โดยการสัมมาได้จัดขึ้นที่โรงแรม ทีอาร์ ร็อคฮิลล์ โดย อาจารย์ ศุภพงศ์ คล้ายคลึง เป็นผู้มาให้ความรู้ แง่คิด และปลุกแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานที่เข้าร่วมอบรม

งานนี้ถือว่าพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้กันทั่วหน้า บรรยากาศการสัมมนาเป็นไปด้วยความสุขและความสนุกสาน

 

Facebook Comments

Leave a Comment