การสร้างความสุขและความสำเร็จต่อตนเองและองค์กร

  • 32
  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท เชส สตูดิโอ จำกัด มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งในชีวิตในองค์กรและส่วนตัว จึงจัดอบรมพนักงานในหลักสูตร การสร้างความสุขและความสำเร็จต่อตนเองและองค์กร วันจันทร์-อังคาร ที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ รีสอร์ท ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล

โดยวิทยากร ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จากการอบรมในครั้งนี้ได้รับประโยชน์ในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความรู้และแง่คิดแก่พนักงาน Chess Studio

Facebook Comments