อัพไซเคิล

คืนชีวิตให้กับขยะพลาสติกด้วยการอัพไซเคิล เป็นของแต่งบ้านสวยเก๋

คืนชีวิตให้กับขยะพลาสติกด้วยการอัพไซเคิล เป็นของแต่งบ้านสวยเก๋

ขวดพลาสติกที่ชำรุดในกระบวนการผลิตแต่เดิมมีการจัดการส่งต่อไปรีไซเคิล หลังจากการร่วมงานกันระหว่าง ICHITAN X Qualy จึงปรับกระบวนการเป็นการ Upcycle หรือการสร้างมูลค่าและคุณค่าใหม่ให้ขยะเหล่านั้น การใส่ดีไซน์เข้าไปก็เพื่อสร้างความสวยงาม น่าจับต้องและผู้บริโภคเปิดใจที่จะยอมรับชีวิตใหม่ของขยะพลาสติก อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารความตั้งใจในการลดปัญหาขยะ ภายใต้คอลเลกชั่นสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะในทะเลจนเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจต่อผู้พบเห็น อาทิ ปลาวาฬ ม้าน้ำ สัตว์ขั้วโลก ก้อนเมฆ และป่าไม้

ความร่วมมือระหว่าง ICHITAN x Qualy ผ่านโครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste ใช้ขยะพลาสติกทั้งสิ้น 10 ตัน เท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 52,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งอาจเปรียบได้กับการปลูกป่าถึง 30 ไร่ หรือปลูกต้นสักได้ถึง 3,000 ต้น เลยทีเดียว

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้สร้างขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ 6 ของโลก หากเราไม่จัดการปัญหานี้อย่างเป็นระบบจะก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนยากจะเยียวยา โครงการ Ichitan Green Factory Zero Waste ที่มุ่งเน้นการลดของเสียตลอดกระบวนการผลิต จะเป็นตัวอย่างที่แสดงความความตั้งใจจริงของผู้ประกอบการในการลดของของเสีย ลดขยะ ลดการใช้พลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาร่วมมือร่วมมือกันใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อคงคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน

 

ทาง Chess Studio รับทำเว็บไซต์ขอให้ทุกท่านอัพเดทและติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะคะ