4 หลักคิดทำการตลาดดิจิทัลแบบง่ายๆ

4 หลักคิดทำการตลาดดิจิทัลแบบง่ายๆ

1.การซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคตามหลัก 5A

1.1 Aware ลูกค้าเริ่มรู้จักแบรนด์ผ่านการตลาดหรือรับรู้จากช่องทางอื่นๆ
1.2 Appeal ลูกค้าเริ่มจดจำเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์จนเกิดความสนใจและทำให้เกิดความชอบในบางแบรนด์
1.3 Ask ลูกค้าเริ่มหาข้อมูล และสอบถามจากคนใกล้ตัว หรือสืบค้นตามสื่อต่างๆ มองหารีวิว
1.4 Act จากนั้นตัดสินใจซื้อมาลองใช้ เมื่อเกิดความประทับใจก็จะบอกต่อ
1.5 Advocate เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี เกิดความประทับใจก็จะมีแนวโน้มที่จะซื้อใช้ต่อ
ดังนั้นแบรนด์จึงไม่ควรพลาดที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงง่ายตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นตอนสุดท้าย

2.หลักการ O3 ส่งผลต่อการบริโภค

2.1 Own ผู้บริโภค อาจจะมีประสบการณ์หรือความสัมพันธ์กับแบรนด์ ทัศนคติกับแบรนด์ พฤติกรรมของผู้บริโภค
2.2 Other ผลจากการบอกปากต่อปากระหว่างเพื่อนหรือครอบครัว ในรูปแบบของเครือข่ายหรือชุมชน
2.3 Outer แคมเปญการตลาด โฆษณาต่างๆ มีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการ
ซึ่ง O3 มีความสำคัญในการทำแคมเปญต่างๆ ต้องนำมาเป็นปัจจัยที่จะดูว่าส่งผลต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไปสู่การโฟกัสแคมเปญ การลงทุนให้เหมาะสม

3.ชี้วัดความสำเร็จของตลาดดิจิทัลด้วย PAR และ BAR

การที่แบรนด์สามารถเปลี่ยนจากคนรู้จักมาเป็นลูกค้า หรือเปลี่ยนใจมาใช้สินค้าได้มากน้อยแค่ไหน สามารถใช้ค่า PAR (Purchase Action Ratio) ในการวัดค่า ซึ่งก็คือ Conversion Rate โดยการนำเอาส่วนแบ่งการตลาดหารด้วยค่าการรับรู้แบรนด์ ขึ้นอยุ่กับแคมเปญแต่าละแคมเปญ อย่างเช่น จำนวนครั้งที่มีการเห็นโฆษณา Reach หรือ Impression ซึ่งจะขึ้นอยุ่เป้าหมายในการวัด การเปลี่ยนจากคนรู้จักรู้จักไปสู่การเป็นคนแนะนำบอกต่อสินค้าและบริการสามารถใช้ค่า BAR (ฺBrand Advocacy Ratio) มาใช้ในการวัดโดยนำจำนวนครั้งที่แชร์หารด้วยค่าการรับรู้แบรนด์ เมื่อได้ค่าออกมาแล้วก็สามารถนำว่าวิเคราะห์ต่อว่า ค่า PAR หรือ BAR ต่ำ แบรนด์จะต้องทำการตลาดในแต่ละขั้นตอนของพฤติกรรมการซื้อได้ดีแค่ไหน หรือยังมีขั้นตอนไหนที่ยังทำไม่ดีพอ

4.การรับมือของนักการตลาดออนไลน์

การตลาดควรสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าในตลาดก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ คู่แข่งมีความรุนแรงมากน้อย ประสบการณ์ของลูกค้ากับแบรนด์ในตลาดเป็นอย่างไร กระแสปากต่อปากอยู่ในทิศทางไหน ถ้าหากแบรนด์มีคู่แข่งเยอะ ลูกค้าอาจจะไม่ค่อยยึดติดกับแบรนด์มาก อาจจะมีความชอบในตัวแบรนด์อยู่หน้านั้นแล้ว ลูกค้าจึงไม่คิดถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเท่าใดนัก แคมเปญการตลาดจึงควรเน้นให้เกิด Brand Awareness ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกจึงเป็นทางเลือกที่ดี หากแบรนด์ได้ตั้ง Position ก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เป็ฯอย่างไร การทำ Content Marketing ต้องทำอย่างไร